เช็กยัง วันนี้มีเงินเข้า บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 63 ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ แถมกดเงินสดได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนดูตามได้เลย

ปฏิทินของเดือนสิงหาคมให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันไหนเงินเข้า ได้รับเงินใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง และจะได้รับเงินจำนวนเท่าไร เช็กเลย

เริ่มแจกเงินวันที่ 1 สิงหาคม 2563

1. ได้เท่าไร วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 300 บาทต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2. ได้เท่าไร ค่าเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

3. ได้เท่าไร เงินซื้อหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน 3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง โดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกเงินวันที่ 15 สิงหาคม 2563

4. ได้เท่าไร ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน ได้รับเงิน 50100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

ใครได้ รายได้ 0 ถึง 30000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท รายได้ 30001ถึง100000 บาท ได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

5. ได้เท่าไร คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5เปอร์เซ็น

ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เริ่มแจกเงินวันที่ 18 สิงหาคม 2563

6. ได้เท่าไร ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ต.ค.2562ถึง ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

7. ได้เท่าไร ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ใครได้ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562ถึง ก.ย. 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยว่า สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น

เดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือน เม.ย.ถึง พ.ค.ที่ผ่านมา แต่จากสถานการณ์ CO VID จึงทำให้ต้องเลื่อนการเปิดลงทะเบียนออกไปก่อน

และหลังสถานการณ์คลี่คลาย จะเสนอรัฐบาลให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ทันที เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบ เพื่อให้คนที่จนจริงๆ ได้รับความช่วยเหลือ

ส่วนในเดือน ก.ย.นี้ รัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินให้สวัสดิการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค

เช่น ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

อ่านเพิ่มเติม