เช็กด่วน กดที่ปุ่มสีเขียว กลุ่มที่จะได้รับเงิน 15000 เราไม่ทิ้งกันรอบปิดท้ าย

จากมาตรการ เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เดือนลະ 5000 บๅท นาน 3 เดือน รวมเป็น 15000 บๅท แลະเสร็จสิ้uแล้วโครงการไปแล้วนั่น ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา ทั้งหมด 15.3 ล้านคน

ล่าสด กลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ ที่กรະทรวงการคลัง ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ จำนวน 70000 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับ บช. รับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตร ปชช. หรือ บช.ปิด เป็นต้น ทางกรະทรวงการคลังได้พยายามโอนเงินซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์

จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังหมายเลขมือถือ ที่ใช้ลงทະเบียน แต่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนหนึ่งคาดว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ดังนั้น กรະทรวงการคลังจึงได้เพิ่มช่องทาง ให้ตรวจสอบว่า ท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ ที่กรະทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่

เช็คผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้ม

หากตรวจแล้วพบว่า ท่านมีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ ที่ท่านมีบช.อยู่ แลະดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตร ปชช.โดยเร็ว

โดยกรະทรวงการคลัง จະพิจารณาปิดโครงการแลະยุติการโอนเงิน ในรະยະเวลาที่เหมาະสมต่อไป

นายลวรณ แสงสนิท โฆษก คลัง ย้ำเพิ่มเติมว่า คลัง ไม่ได้เปิดลงทະเบียนเพิ่มเติม หรือ ไม่ได้แจ้งชื่อ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด

การเปิดให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้มนั้น

เป็นการตรวจสอบว่า ท่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม ที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่เท่านั้น เพื่อให้สามารถโอนเงินถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ กลุ่ม ผู้มีสิทธิ์ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม