ด่วน เปิดสมัครงานทุกตำบลทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000 บาท

สำหรับใครที่กำลังว่างงานวันนี้เรามีข่าวดีมาบอก เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ Tambon Smart Team ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย า

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ซึ่งจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1ถึง15 ก.ย.63 นี้ จำนวน 14510 อัตรา ทั่วประเทศ

รับสมัครตำบลละ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1ถึง 15 ก.ย.63 โดยทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ บันทึกข้อมูล และประสานงาน

ทำสัญญาจ้าง 12 เดือน 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 เดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สัญชาติไทย

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาในตำบลของผู้สมัคร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามตามข้อมูลเบื้องต้นได้เลยครับ

ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม