เปิดรายละเอียด เยียวย าเพิ่ม 15,000 รับเงินเดือนสิงหาคม ไม่ต้องลงทะเบียน

เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงิ นชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 กับพีพีทีวีออนไลน์ว่า

ไม่ต้องลงทะเบียน เตรียมรับเงินคนละ 15,000 เดือนสิงหาคม อย่างที่รู้กันว่า ในโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นที่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนไม่ได้เยียวยากลุ่มผู้ประกันตน

แต่รอบนี้รัฐหาทางออกให้สำหรับผู้ประกันตน เพราะมีการเรียกร้อง เยอะมากว่าทำไมตนถึงไม่ได้รับการเยียวยา

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เกือบ 6 หมื่นราย ที่เข้าข่ายว่างงานตามเงื่อนไขคณะรัฐมนตรี(ครม.)กำลังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ จำนวน 5,000 บาท 3 งวด รวมเป็น 15,000 บาท

สำหรับเงื่อนไข ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเงิน มีดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุ ระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”

2.ผู้ประกันมาตรา 33 ดังกล่าวจะต้องเพิ่งว่างงาน และจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนย้อนหลัง

ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินทดแทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัยโควิดในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวัน

และไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐเช่นโครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นต้น

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม(สปส.)กระทรวงแรงงาน

ในฐานะโฆษก สปส.เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 กับพีพีทีวีออนไลน์ว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาทจำนวนเกือบ 6 หมื่นคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

“ยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม”

สาเหตุเกิดจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนี้

แต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไป

โดยเงิน 15,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 สอ ดคล้องกับที่นายลวรณ

แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาณ์ไว้ก่อนหน้านี้

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 6 เดือน สามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ตามปกติ

โดยล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนระหว่างว่างงานแก่ประกันสังคมมาตรา 33 ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 2 ปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง

อ่านเพิ่มเติม