ทำลายเนื้อหมูจำนวน 24 ตัน รวม 24,000 กก. มูลค่า 6 ล้านบาท ด้วยวิธีฝั่งกลบ

มุกดาหาร ทำลายซากสุกรโดยวิธีฝั่งกลบ

มุกดาหาร – ด่านกันกันสัตว์มุกดาหาร ร่วมด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ทหารพราน ศุลกากร ตม. และตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร ทำลายซากสุกรจำนวน 24 ตัน รวม 24,000 กก. มูลค่า 6 ล้านบาท ด้วยวิธีฝั่งกลบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

วันที่ 24 ม.ค. 65 นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ทหารพรานที่ 2110 ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตม. และตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร

ร่วมกัน ทำลายเนื้อหมูจำนวน 24 ตัน รวม 24,000 กก. มูลค่า 6 ล้านบาท ด้วยวิธีฝั่งกลบ ที่บริเวณด้านหลังสำนักงานด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มากับซากสัตว์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามมาตรา 13 (4) และ 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ประกอบกับประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นโรคระบาดสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นพาหะนำโรคระบาด พ.ศ. 2558

และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์ หรือซากสัตว์ของกลางโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือกฎหมายอื่น พ.ศ.2558

โดยซากเนื้อสุกรดังกล่าว ทางด่านกันกันสัตว์ ได้สนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จับกุมและตรวจยึดที่บริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ถนนมุกดาหาร-ธาตุพนม เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เวลาประมาณ 19.00 น. นั้น และได้ตั้งคณะกรรมการในการทำลายซากสุกรดังกล่าว ได้ทำลายโดยการฝั่งกลบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มากับซากสัตว์ดังกล่าวอีกด้วย

ที่มา อีจัน

อ่านเพิ่มเติม