สั่งปิดหมู่บ้าน หลังเจอคลัสเตอร์งานแต่ง

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. มีรายงานว่า จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์การกระจายของ CV-19 จากการตรวจหา CV-19 ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ติดรายใหม่ 41 ราย อำเภอเมือง 17 ราย นิคมคำสร้อย 2 ราย คำชะอี 15 ราย หว้านใหญ่ 5 ราย และ อำเภอดงหลวง 2 ราย

สำหรับอำเภอดงหลวง พบผู้ติด CV-19 เป็นคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ติด 14 ราย จากงานแต่งบ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว โดยพบผู้ติดรายแรกเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2565 และกลุ่มงานควบคุมจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการสวบสวนและควบคุม จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง 111 คน 75 หลังคาเรือน

นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ CV-19 บ้านน้ำบ่อ ต.หนองบัว ต.ดงหลวง ทาง อ.ดงหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมตำบลหนองบ้ว

และคณะกรรมการ ได้มีการประชุมวางมาตรการ เพื่อป้องกัน ห้ามประชาชนพบปะรวมตัวกัน ในพื้นที่หนองบัว และมอบทาง อบต.หนองบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ตั้งด่านเพื่อควบคุมการเข้าออกของประชาชนในบ้านน้ำบ่อ

และทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ให้รับทราบ และทางคณะกรรมการคุณภาพชีวิต และ อบต.หนองบัว ได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้

ทั้งนี้ บ้านน้ำบ่อ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง ได้มีมติกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม กรณีงานแต่งงานบ้านน้ำบ่อ ดังนี้

1.ปิดทางทางเข้า-ออก หมู่บ้านบ้านน้ำบ่อ เพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน

2.จัดทีมประเมินผู้กักตัว อย่างมีคุณภาพ โดยติดป้ายหลังคาเรือนผู้กักตัว ทุกหลังคา

3.งดกิจกรรมการรวมตัวทุกอย่างในตำบล รวมทั้งงานบุญ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 งดตลาดนัด 1 สัปดาห์

4.เร่งรัดรับวัคซีนให้ครอบคลุมและเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4

5.นำกองทุน พชอ.ดงหลวง จัดซื้อน้ำและอาหาร ดูแลประชาชนตลอดระยะการกักตัว และทีมปฏิบัติการควบคุม (CDCU) ออกคัดกรองและเก็บสิ่งส่งตรวจ ผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติด CV-19 กรณีงานแต่งบ้านน้ำบ่อ ด้วย ATK อีกจำนวน 40 ราย ผลบวก 2 รายส่งตรวจ ด้วย PCR รอผลอีกจำนวน 86 ราย

จากรายงานกลุ่มงานควบคุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ระบุว่าคลัสเตอร์งานแต่งบ้านน้ำบ่อ อำเภอดงหลวง มีผู้ติดซึ่งเป็นน้องชายเจ้าสาวเดินทางมาร่วมงานแต่งจากอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ตรวจพบ CV-19 และตรวจพบ CV-19 เจ้าบ่าว-เจ้าสาว และญาติในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม คลัสเตอร์งานแต่งมุกดาหาร กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 111 คน 75 หลังคาเรือน สังเกตอาการตนเองกันด้วยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม