ครม. เคาะต่ออายุกู้เงินออมสิน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” พร้อมปรับเกณฑ์-ขยายเวลาช่วย SMEs

ครม. ไฟเขียวต่อเวลากู้เงินออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 พร้อมปรับเกณฑ์โครงการ Soft Loan อุ้มเอสเอ็มอี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารออมสิน หรือโครงการ Soft Loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ต่อรายไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยขยายกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ธุรกิจสปา ร้านอาหาร นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ และขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค. 64

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อโครงการแล้วไปจำนวน 4,137 ราย รวมเงินทั้งสิ้น 1,746 ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลืออีกจำนวน 3,254 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งโครงการ 5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร จากเดิมกำหนดขยายเวลาขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ได้ขยายออกไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 ที่ผ่านมาอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 820,380 ราย จำนวนเงิน 8,204 ล้านบาท ยังมีวงเงินคงเหลือ 1,796 ล้านบาท วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 28,911 ราย จำนวนเงิน 288 ล้านบาท ยังมีวงเงินคงเหลือ 9,712 ล้านบาท จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม