บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 หยุดจ่ายค่าอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 กรมบัญชีกลางหยุดจ่ายค่าสินค้าอะไรบ้าง เช็กเลย

เข้าสู่ปี 2565 ถือเป็นปีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อบรรเทาค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าในปีใหม่นี้จะเป็นปีที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะยุติการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กว่า 13.5 ล้านคน เพราะมติ ครม. ได้เห็นชอบการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 และได้อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 อีกด้วย รวมเป็นวงเงิน 500 บาท ดังนั้น วงเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง

สำหรับตารางการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือน ม.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

นอกจากนี้ ยังจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทบวงเงินได้

วันที่ 18 มกราคม 2565 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 มกราคม 2565 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
  • สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
อ่านเพิ่มเติม