ช่วย ค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เปิดลงทะเบียนผ่อนชำระ

ค่าไฟ จ่อขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดลงทะเบียนผ่อนชำระ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันที่ 31 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอให้ประชาชนที่ค้างค่าไฟฟ้ามาติดต่อชำระหรือผ่อนผันค่าไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้

http://installment.pea.co.th
– แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus
http://www.pea.co.th

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์

– หนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล
– ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ)
– ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (G)
– การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS
– ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผ่านแอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus เท่านั้น

ขั้นตอนลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟ
– ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า
– PEA พิจารณาการขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า และแจ้งผลการพิจารณาผ่านทาง SMS
– PEA แจ้งแผน (งวด/กำหนดชำระเงิน) ให้ผู้ขอผ่อนทราบและดำเนินการยืนยัน
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงที่

อ่านเพิ่มเติม