เปิดเงื่อนไข รัฐแจกอีก คนละ5,000

ข่าววันนี้ 27/12/64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งล่าสุดว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค. นี้ เสมือนเป็น ของขวัญปีใหม่ 2565 จากรัฐบาล

โดยการทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง สำนักงานประกันสังคม ย้ำว่าต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง

เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง

และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ประกันสังคม เตือนกลุ่มคนบันเทิงกลางคืน อย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างช่วยรับรองรายชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาได้

อ่านเพิ่มเติม