ไม่จริง ของขวัญปีใหม่ รัฐโอน 1,000 ให้คนถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณี ของขวัญปีใหม่ รัฐโอน 1,000 บาทให้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกคน กดจากตู้ ใช้ได้ทันที กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เสนอข้อมูลว่า รัฐโอน 1,000 บาทให้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นของขวัญปีใหม่ กดจากตู้ ใช้ได้ทันที

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ข้อมูลว่า รัฐบาลให้ของขวัญผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนให้ 1,000 บาท ก่อนสิ้นปี ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด สามารถเบิกถอนออกมาเป็นเงิดสดได้เลยนั้น

ทางกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีมาตรการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดได้ที่ โทร 02 126 5800 บทสรุปของเรื่องนี้คือ กระทรวงการคลังยังไม่มีมาตรการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อย่างใด

ขอบคุณ คมชัดลึก

อ่านเพิ่มเติม