บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.ต่ออายุ เปิดให้ลงทะเบียน บัตรคนจน ต้นปี 65

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนซึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อย
สำหรับ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นปี 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจะเริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ กำหนดคุณสมบัติคือ เป็นคนไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท หากเป็นรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี หากมีบุตรจะคำนวณลดหย่อนให้เพิ่มเติม จึงขอสรุปให้ชัดเจนในเร็วๆ นี้ ผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาท ต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาถือบัตร หากมีปัญหารายได้ลดลงภายหลัง จะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนในปีถัดไปได้ โดยนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ขณะเดียวกัน ยังมีการพิจารณาเตรียมเปลี่ยนให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดิม เพื่อใช้สำหรับรูดซื้อสินค้า และรองรับการโอนเงินที่รัฐบาลจะโอนให้ทุกเดือน ซึ่งจะให้ผู้มีสิทธิเปิดให้ถือคนละใบ และผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบเดิม ยังใช้งานได้ต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มใช้บัตรประชาชนในช่วงปีหน้า 2565

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในการโอนเงินช่วยเหลือเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินโอนช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน 700 และ 800 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก. MRT BTS และ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 500 บาทต่อเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล

อ่านเพิ่มเติม