สอนวิธี ยืมเงิน ออมสิน เงินให้กู้ยืมได้ 30,000 บ.ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ผ่านง่ายๆ

สอน วิธี ยืมเงิน ออมสิน ด้วย บัตร กดเงินสด ให้กู้ได้ 30,000 บ.ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ผ่านง่ายๆ

บัตรกดเงินสด จากทางธนาคาร ออมสิน ที่มีชื่อว่า People Card นั้นเป็น บัตรกด สินเชื่อ หมุนเวียน ให้ยืมเงิน

เพื่อใช้จ่าย อุปโภค บริโภค ตามความต้องการ และยังพิเศษมากๆ คือ ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน และ ไม่ต้องมี คนมาค้ำประกันอีกด้วย มีวงเงินใหกู้ได้สูงสุดที่ 30,000 บ.

สรุปก็คือ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมนี้ มีใว้สำหรับ ผู้ที่อยากจะยืมเงิน กู้ยืมเงินได้ทุกคน เพราะไม่จำเป็น ต้องใช้อะไรมาค้ำประกัน

คำถามที่ว่า คนที่มีเงินเดือนน้อย อยากจะขอกู้ยืมเงิน สามารถทำได้ไหม บัตรกดเงินสด จาดธนาคารออมสิน มีเงินเดือน 7000 สามารถจะสมัครได้ ใช่หรือไม่นั้น

ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนด คุณสมบัติ ของผู้ที่ถือบัตรคือ มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีอายุงาน มากกว่า 1 ปี

เป็นผู้มีรายได้ประจำ และ ไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ประกอบ อาชีพอิสระ / เจ้าของ กิจการ ที่ทำมานาน 1 ปี ขึ้นไป มีรายได้ ขั้นต่ำ ที่ 7,000 บ./ด มีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมผิดนัด ชำระ รวมกัน สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 28 ต่อปี

วงเงิน ของบัตรกดเงินสด จากทางธนาคารออมสิน จะให้วงเงินสูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่ 6 เดือนขึ้นไป

สำหรับ ผู้ที่มีรายได้ ประจำ ต้องเตรียมเอกสาร ยืมเงิน ด้วย บัตรกดเงินสด ดังนี้

1.สำเนา บัตรประชาชน หรือ สำเนา บัตรข้ าราชการ

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนา หนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือ สำเนา บัญชีเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชี ที่ระบุ ชื่อ – เลขที่ บัญชี

สำหรับ อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ เอกสารที่จะต้อง ยืมเงิน ด้วย บัตรกดเงินสด เตรียมคือ

1.สำเนา บัตรประชาชน

2.เอกสาร แสดงการดำเนินธุรกิจ มาแล้ว ขั้นต่ำที่ 1 ปี

3.ต้นฉบับ สำเนา เอกสารแสดงรายได้ ย้อนหลังที่ 6 เดือน หรือ เอกสาร แสดงการ เสียภาษี เงินได้ หรือ เอกสาร อื่นๆ

4.Statement หรือ สำเนา บัญชีธนาคาร ในนามผู้ที่สมัครย้อนหลังที่ 6 เดือน พร้อมกับ หน้าสมุดบัญชี ที่ระบุ ชื่อ – เลขที่ บัญชี

หลังจากทำการ กู้ยืมเงินไปเเล้ว บัตรกดเงินสดจากออมสิน จะ อนุมัติในกี่วันนั้น? จากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้พบว่า บัตรกดเงินสด ออมสิน ใช้เวลาในการอนุมัติ เฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือ ถ้าตรวจรวดเร็ว อาจจะอนุมัติ เร็วกว่านั้น

ท่านที่สนใจ อยากยืมเงิน กับทางออมสิน ให้เตรียม เอกสาร ให้ครบ ตอนไปยื่นกู็

หาก ท่านใด มีข้อสงสัย ในการ กู้ยืม บัตร กดเงินสด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

เทคนิคให้รับเงิน กู้ยืม เงินสด ด้วยบัตรกด เงินสด ยืมเงิน ต้องเตรียมเอกสารไปให้พร้อม ตามที่รายละเอียดบอกไว้

อ่านเพิ่มเติม