เช็กเลย! ครม.อนุมัติ 642 ล้าน เยียวยานักเรียน 3 กลุ่ม กว่า 3.21 แสนคน

เยียวยานักเรียน ครม.เห็นชอบโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา อนุมัติ 642 ล้านบาท ช่วยกลุ่มตกหล่น – เด็กเล็ก – กศน. กว่า 3.21 แสนคน
วันที่ 18 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการใช้จ่ายเงินกู้ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 642 ล้านบาท สำหรับโครงการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มเติม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 321,461 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ (กลุ่มตกหล่น) เช่น นักเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4 หน่วยงาน รวม 15,264 คน
กลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร ปวช. (อายุ 6 – 18 ปี) ในสังกัด กศน. รวม 231,839 คน
กลุ่มเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กกลางวัน และโรงเรียนอนุบาล (อายุ 2 – 6 ปี) ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 6 หน่วยงาน รวม 74,358 คน

อ่านเพิ่มเติม