โควิดวันนี้ 12 ธ.ค.64 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด และจังหวัดติดเชื้อเป็นศูนย์

ศบค.เผย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 12 ธ.ค.64

1.กรุงเทพมหานคร 631 ราย สะสม 431,220 ราย
2.นครศรีธรรมราช 349 ราย สะสม 44,736 ราย
3.ชลบุรี 167 ราย สะสม 109,566 ราย
4.สมุทรปราการ 155 ราย สะสม 130,120 ราย
5.สงขลา 145 ราย สะสม 63,828 ราย
6.สุราษฎร์ธานี 125 ราย สะสม 27,295 ราย
7.ปัตตานี 87 ราย สะสม 47,400 ราย
8. เชียงใหม่ 87 ราย สะสม 27,773 ราย
9. ตรัง 87 ราย สะสม 16,806 ราย
10.พัทลุง 78 ราย สะสม 12,632 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นศูนย์ได้แก่ พะเยา

อ่านเพิ่มเติม