กระทรวงการคลังมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย คนละครึ่งเฟส 4

จากกรณีที่ ทางภาคเอกชนได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังพิจารณาการจัดทำโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ต่อในปีหน้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ

และกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน หลังจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 นี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ว่า

เรื่องนี้กระทรวงการคลัง กำลังดูอยู่ ขอให้รอการพิจารณาก่อน โดยคาดว่าจะมีการนำเสนอในที่ประชุม ครม. ในวันที่ 21 ธ.ค. 2564 นี้ เพื่อขอพิจารณาและอนุมัติเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับทุกคนต่อไป

สำหรับข้อมูลใช้จ่าย ณ วันที่ 8 ธ.ค.2564 โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.26 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิ 27.98 ล้านราย

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 193,458 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 98,351 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 95,107 ล้านบาท

แบ่งเป็นการใช้จ่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม 76,751 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 31,149.3 ล้านบาท ร้านโอทอป 9,260 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 72,766 ล้านบาท

ร้านบริการ 3,318 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 212 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางกระทรวงการคลัง ระบุว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 3

จะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 นี้ จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้รีบใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย มียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,760 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสะสม e-voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม