10จังหวัดนี้ ติด โค วิด เยอะสุด

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์cvวันนี้ 11 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดcvสูงสุด

จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv(ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดcv สูงสุด

จํานวนผู้ติดcvในประเทศรายใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 นครศรีธรรมราช

3 สงขลา

4 สุราษฎร์ธานี

5 ชลบุรี

6 สมุทรปราการ

7 ปัตตานี

8 เชียงใหม่

9 ชุมพร

10 ตรัง

อ่านเพิ่มเติม