รีบใช้ คนละครึ่ง เฟส 3 ก่อนหมดเขตยังไม่มีแผนขยายเวลาเพิ่ม

เหลือเวลาไม่ถึงเดือน! เตือนประชาชน รีบใช้ คนละครึ่ง เฟส 3 ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้ คลังยังไม่มีแผนขยายเวลาเพิ่ม
ความคืบหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งรัฐมอบวงเงิน 4,500 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยรัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% จำกัดวันละ 150 บาท ใช้ได้ในเวลา 06.00 – 23.00 น. หรือสามารถใช้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น.นั้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.22 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 184,823.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 93,934.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 90,889.7 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 73,061.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 29,910.5 ล้านบาท ร้าน OTOP 8,876.6 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 69,616 ล้านบาท ร้านบริการ 3,162.5 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 196.8 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2,657.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,372.2 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,285.5 ล้านบาท สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 2 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนกว่า 79,000 ราย
ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายงานล่าสุด กระทรวงการคลัง ยังไม่มีแผนยืดระยะเวลาการใช้จ่ายออกไป แม้ยังมีผู้มีสิทธิที่เหลือวงเงินอยู่จำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม