ยืนยันวันจ่าย เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวนา – ชาวสวนยาง

ธ.ก.ส. – ก.พาณิชย์ พร้อมโอน เงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินกว่า 64,000 ล้านบาท โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 9-13 ธ.ค. 2564 โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ในรอบนี้กว่า 3.58 ล้านครัวเรือน
นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) พร้อมอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 74,569.31 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 4.69 ล้านครัวเรือน

ในส่วนของ ธ.ก.ส.ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ ให้เสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ จำนวนประมาณ 7.7 แสนราย ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มโอนในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ประมาณ 7.5 แสนราย จากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง 13 ธันวาคม 2564 โดยคาดว่าในรอบวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564 จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับและผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 3-7 รวมทั้งสิ้น 3.58 ล้านราย คิดเป็นเงินกว่า 64,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 และ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 จะเริ่มจ่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวและยางพารา 9 ธ.ค.2564 นี้ว่า สำหรับเงินส่วนต่างของนโยบายประกันรายได้ข้าว จ่ายก่อนหน้านี้แล้ว 3 งวด เป็นเงินประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยงวดที่ 1 งวดที่ 2 เต็มงวด และงวดที่ 3 จ่ายไปครึ่งงวด งวดที่จะจ่ายจากนี้ไปจะเป็นงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือและงวดที่ 4-7 รวม 5 งวดเป็นเงินประมาณ 64,000 ล้านบาท จะจ่ายวันที่ 9 -13 ธ.ค.

ขณะที่งวดที่เหลือ คือ งวดที่ 8 เป็นเงิน ประมาณ 3,720 ล้านบาท และสุดท้ายงวดที่ 9-33 ซึ่งข้าวจะออกน้อย จ่ายรวมทั้งหมดที่เหลือประมาณ 3,200 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 87,000 ล้านบาท ถือว่าเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ ( 8 ธ.ค.)

สำหรับยางพารา เช่นเดียวกันถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีการโอนเงินส่วนต่างยางพาราวันพรุ่งนี้ ( 8ธ.ค.)เช่นกันพร้อมกันกับข้าวเป็นเงิน 2 งวดประมาณ 1,400 ล้านบาท ช่วงหลังยางราคาดีโดยเฉพาะน้ำยางไปกิโลกรัมละ 60 บาทแล้ว จากที่ประกันรายได้ไว้ที่ กิโลกรัมละ 57 บาท ส่วนยางก้อนถ้วยราคาดีมากเป็นปีแล้ว ตอนนี้เกินรายได้ที่ประกัน ที่จ่ายเป็นหลักใหญ่ คือ ยางแผ่น

อย่างไรก็ตาม ประกันรายได้ช่วงนี้จ่ายข้าวเป็นหลักเพราะทั้งยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันเกือบทุกตัว มีข้าวเท่านั้นที่ราคาอ่อนลงมาในช่วงที่ผ่านมาเพราะน้ำท่วมและข้าวเปียก ขณะเดียวกันส่งออกได้น้อยในช่วงต้นปีแรก แต่ครึ่งปีหลังส่งออกได้เยอะมาก เดือนละ 700,000-800,000 ตัน จากก่อนหน้านี้เดือนละ 300,000-500,000 ตัน ส่วนราคาข้าวกระเตื้องขึ้นมา ราคาข้าวแห้งมาตรฐานแตะ 8,000-8,100 บาทต่อตัน

อนึ่ง ส่วนนโยบายจำนำข้าว สุดแล้วแต่นโยบายของแต่ละพรรคการเมือง หากเป็นจำนำข้าวต้องระมัดระวังอย่าให้มีการทุจริตเหมือนที่ผ่านมาอีก เนื่องจากเป็นประเด็นใหญ่สำคัญ ถ้าทั้งหมดไปตกอยู่ในมือของพ่อค้าหรือคนที่ทุจริตก็ไม่คุ้มกับการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปจ่าย

อ่านเพิ่มเติม