เช็กเลย!เข้าบัญชี 9 ธ.ค. วันนี้ เงินอุดหนุนเด็ก 600 เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย ออกวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว และมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท โดยจะได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน สามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งในเดือนนี้จะโอนเงินในวันที่ 9 ธันวาคม 64

วิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/

จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สำหรับผู้ที่เข้าผ่านแอปพลิเคชั่นให้กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์”
ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน” ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน
หากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ประกันตนสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน 3 ช่องทางง่ายๆ เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม