วันนี้เงินเข้า15,000 เฉพาะคนที่ใช้ ธนาคารนี้เท่านั้น รีบเช็กด่วน

ประกันสังคมพร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ตกงานในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 จำนวน 15,000 บาท

28 สิงหาคม โอนให้ บัญชีธนาคารกรุงไทย

31 สิงหาคม โอนให้ บัญชีธนาคารอื่นๆ

ทางด้าน นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า

ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สำหนักงานประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

เกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์

เป็นคนไทย

เป็นผู้ประกันตนใน ม.33

ตกงานเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 63

จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 6 เดือน (นับย้อนหลังไป 15 เดือนจากเดือนมีนาคม)

ได้รับครั้งเดี่ยว 15,000 บาท

รับรอบ 28 ส.ค. ธนาคารกรุงไทย

รับรอบ 31 ส.ค. ธนาคารอื่นๆ

ขอบคุณ ประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม