เช็กเลยเงินเข้าแล้ว 29 จังหวัด รับสูงสุด 10000

สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก แบ่งการโอนเงินช่วยเหลือออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม กรมขนส่ง โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 8-12 พ.ย. ส่วนกลุ่มที่ 2 จะโอนระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 64

อ่านเพิ่มเติม