เช็คด่วน!ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนฟรี

เกาะติดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียน-นักศึกษา โดยได้รวบรวมจุดฉีดวัคซีนรวมไปถึงจุดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งแบบลงทะเบียนล่วงหน้า และแบบวอล์ค อิน ไปหน้างานได้เลย โดยจุดต่างๆจะมีที่ไหนบ้างนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

จุดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ของรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์ (ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา) และพักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer และยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน ผ่านลิงค์(คลิกที่นี่) ภายในวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอรับการแจ้งเตือน ทาง SMS เท่านั้น

จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า และ เด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 – 17 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นครสวรรค์ สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 ทั้งนี้สามารถจองวัคซีนและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-219801 , 056-219838

จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในรูปแบบวอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบ วอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับเด็กอายุ 12 – 18 ปี เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ และ เด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดๆมาก่อน โดยจะให้บริการด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer (วัคซีนเข็ม 1 ) โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ -10 พฤศจิกายน 2564(ให้บริการทุกวัน) เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ ฟรี สำหรับเด็กอายุ 12 -17 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยต้องเป็นเด็กที่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น และจะให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สามารถวอล์ค อิน รับบัตรคิวและเริ่มฉีดตั้งแต่เวลา 14.00 น. (รับเพียง 160 คน) ณ อาคารพุทไธสวรรย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดให้เด็กอายุ 12 – 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ทุกอำเภอ) สามารถวอล์ค อิน เข้ารับวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ Pfizer ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำหรับสถานที่รับบริการ รับบัตรคิวที่ โรงยิมรักษ์สุขภาพ ,เปิดบัตรฉีดวัคซีน / วัดความดัน / ซักประวัติ ,ฉีดวัคซีนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9

อ่านเพิ่มเติม