เตรียมรับ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน เงินเข้า 5 เด้ง

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบ 54,506 ล้านบาท โดยมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 8,122 ล้านบาท

และโครงการอนุมัติงบเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งบ 1,383.8814 ล้านบาท โดยเดือนพฤศจิกายน จะมีเงินเข้า เงินช่วยเหลือ ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เงินโอนเข้าเพื่อซื้อสินค้า วงเงิน 200 หรือ 300 บาท โดยจะได้สิทธิทุกเดือน โครงการเพิ่มกำลังซื้อ จากเดิมที่ผู้ถือบัตรจะได้รับเดือนละ 200 บาท

หรือ 300 บาท ได้รับเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาท หรือ 600 บาท ตามเงื่อนไข ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน และธันวาคม

กลุ่มเปราะบาง ได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท

ค่าโดยสารสาธารณะวงเงิน 500 บาท ได้สิทธิส่วนลดทุกเดือน

ค่าก๊าซหุงต้มวงเงิน 55 บาท ได้ส่วนลด 3 เดือนต่อครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกิน 315 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 ได้รับเงินคืนในเดือนถัดไป กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

เงินคืนค่าน้ำประปาใช้เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และ ต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทเอง สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเงินเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จำนวน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565

โดยจากเดิมได้รับจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้

อ่านเพิ่มเติม