สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นตอนแบบละเอียด วิธีการลงทะเบียนรับค่าไฟคืน

มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน จากการตรวจสอบพบว่า ยังคงมีบางคนไม่เข้าใจระบบหรือลงทะเบียนไม่ถูกต้องอยู่ วันนี้ทางเราจะพาไปดู ขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด ๆ กันครั้ง

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ผู้ที่บ้านที่ใช้ไฟอยู่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดให้ท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลิงก์นี้ คลิก

-ส่วนผู้ที่บ้านอยู่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง ลิงก์นี้ คลิก

ตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.หลังจากที่เราคลิกเข้าไปในลิงก์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน้าจอจะปรากฏดังภาพที่ 1 ให้เราอ่านข้อมูล แล้วกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

2.จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะขึ้นรายละเอียดต่าง ๆ ให้เรากรอกข้อมูลตามที่ทางการไฟฟ้ากำหนดฯ

-เลขประจำตัวประชาชน -เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า (ดูได้ที่บิลค่าไฟ)

-รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า (ดูได้ที่บิลค่าไฟ)

-เลือกรอบบิลประจำเดือน

-จำนวนเงินค่าไฟฟ้า

4.เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ ระบบก็จะโชว์ข้อความว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ

หากเรากรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนำเราไปสู่ขั้นตอนต่อไป

3.หากข้อมูลเราถูกต้องระบบจะขึ้นข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าอีกครั้งจากนั้นเราก็กดบันทึกข้อมูล

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขการรับลดค่าไฟของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้ -ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน -ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารกรุงไทย

และขอบคุณ bugaboo

อ่านเพิ่มเติม