ดวงตก ชีวิตการเงินขัดสน ทำตามนี้ดีขึ้นแน่นอน

เงินขัดสน งานไม่ราบรื่น แนะ3 เดือนทำครั้งก็ได้

ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำกันมา ตั้งแต่ส มัยโบราณเพราะช่วยได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยรั กษาคุ้มครอง

คนในครอบครัวให้สุขสบาย การใช้ชีวิต การเงิน การงานแม้กระทั่งความรัก ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้น จะมีการตั้งศาลพระภูมิไว้บริเวณบ้าน

เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางแสดงความเคารพนับถือ ขอให้ช่วยคุ้มครองบ้านและครอบครัว

และวันนี้เราได้นำพิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในบ้าน มาฝากทุกๆคนกัน ไปดูกันว่าจะทำอ ย่ า งไร

สิ่งที่ ท่านต้องเตรียมไว้รอ

1 : หมากพลู 9คำ

2 : ผ ลไม้มงคล 9อย่าง เช่น กล้วย แก้วมังกร องุ่นสับปะรด เป็นต้น

3 : เทียน 1 คู่และธูป 5ดอ ก

4 : ดอ กดาวเรือง 9ด อก

5 : น้ำเปล่า 5แก้ว

วิธีการจัดวาง

ให้ท่านเตรียมผ้าสีขาวขนาดใหญ่ เพื่อวางของนำไปปูบริเวณกลางบ้าน ที่มีพื้นที่กว้างจัดของต่างๆ

ลงบนผ้าโดยวางหันหลังให้กับประตูหน้าหน้า จากนั้น จุ ดธูปเทียนพร้อมกล่าวคำขอขมา….

“ ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเรือนนี้บ้านเลขที่ วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล)

ได้นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากร ร ม หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี

ข้าพเจ้าขออโห สิก ร ร มท่านขอท่านโปรดงดเว้นโ ท ษและอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและโปรดช่วยอธิฐานขอตามปรารถนา สาธุ”

หลังจากที่กล่าวเสร็จก็รอจนกว่าธูปจะหมดดอ ก จากนั้น ก็ทำการขอลาของไหว้ด้วยการจับที่พานแล้วให้กล่าวว่า….

“ขอเดนขอชานให้ลูกหลานได้กิน เพื่อความเป็นสิริมงคล” จากนั้น ก็เก็บของแล้วนำมาทานได้

พิธีการนี้แนะนำให้ทำ 3ถึง6 เดือนครั้งก็ได้ซึ่งตัวเราหรือคนในครอบครัวนั้น มักจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกันอยู่เสมอแน่นอน

ไม่ว่าจะทั้งวาจาหรือการกระทำ ซึ่งหากทำแบบนี้ ก็จะช่วยให้ครอบครัวของเรานั้น อยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะทำการใดก็จะรุ่งเรืองเป็นอ ย่า งแน่นอน

ที่มาkrustory

อ่านเพิ่มเติม