เช็กด่วน ประกันสังคม ประกาศเลื่อนจ่าย 15000

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบ

สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมว่า เป็นโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท จ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย

แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน

มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 59,000 ราย สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้ เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติ

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

แต่ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที ผู้ประกันตนรอกันหน่อยนะคะ

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม