ล่าสุดเจอพบติดเชื้อ 16 ราย คลัสเตอร์คุณตาซาเล้ง

จากกรณีที่บ้านโคกไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกไผ่ ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พบคุณตาวัย 73 ปี มีอาชีพขับซา

เล้งเก็บของเก่าป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นคาดว่า คุณตาติดเชื้อจากการเก็บขยะเศษขวดน้ำที่ปน

เปื้อนเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อคุณตาไปเก็บขวดน้ำมาจึงเกิดการสัมผัสจนติดเชื้อ และแพร่กระจายสู่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน

บ้าน รวม 8 ราย ต่อมาล่าสุดวันที่ 29 ก.ค. 64 พบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วทั้งหมด 16 ราย รอผลตรวจอีก 5 ราย

คลัสเตอร์คุณตาซาเล้ง

ทั้งนี้ ทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ชาวบ้านดูแลตนเอง งดออกไปพบปะผู้คนที่ไม่รู้จัก และยังได้ประชาสัมพันธ์

ไปถึงชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย ให้หยุดการออกไปเก็บของเก่าขายเอาไว้ก่อน หรือไม่ก็ต้องระวังหากพบขวดน้ำที่บรรจุ

หน้ากากอนามัยไม่ควรไปเก็บหรือสัมผัส เพราะจะเกิดการติดเชื้อ

นอกจากนี้ทางผู้นำชุมชนในบ้านโคกไผ่ต้องการที่จะปิดหมู่บ้าน แต่เนื่องจากหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยกว่า

1,000 คน 250 หลังคาเรือน อาจทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง โดยตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์หากสถานการณ์ยังมีผู้ติด

เชื้อเพิ่มขึ้นจนคุมไม่ได้ อาจมีคำสั่งปิดหมู่บ้านต่อไป

 

 

อ่านเพิ่มเติม