7 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 64

ยังได้เฮกันต่อเนื่องสำหรับท่านใด่ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่า บัตรคนจน หลังจากที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์รูปภาพพรเอมข้อความระบุว่า

เช็ก 7 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในเดือนสิงหาคม 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2564 ใช้ได้ 7 สิทธิ ประกอบด้วย

1.วงเงินซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าหรือร้านค้าที่ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 200-300 บาท

2.เพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท

3.วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า, รถ บขส., รถใต้ดิน คนละ 500 บาท

4.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท ใช้ได้ 3 เดือน-ครั้ง

เช็ก 7 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในเดือนสิงหาคม 2564

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา กรณีใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ครัวเรือนละ 100 บาท

6.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ครัวเรือนละ 230 บาท

7.เงินพิเศษสำหรับผู้พิการ คนละ 200 บาท

เช็ก 7 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ในเดือนสิงหาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม