แคะแล้ว เพิ่มเงินเยียวยา ม.33 อีก 3 จังหวัด

คณะรัฐมนตรี มีมติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดง ที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการของรัฐ วงเงิน 15,027 ล้านบาท

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โควิด 19 อีก 1,522.99 ล้านบาท จากเดิม 13,504.696 ล้านบาท

เป็น 15,027.686 ล้านบาท

สืบเนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิม 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

เบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประมาณการจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 รายใหม่แล้ว

ทั้งนี้ กรอบวงเงิน 15,027.686 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่นายจ้าง ในระบบประกันสังคมใน 9 ประเภทกิจการ

ใน 13 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,238.631 ล้านบาท และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย

ที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ จำนวน 7,789.055 ล้านบาท ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

เยียวยา ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้

สรุปใครได้เงินบ้าง

ประกันสังคม

– ลูกจ้างตามประกันสังคม ม.33 จะได้รับเงินจากรัฐบาล 2,500 บาททุกคน แต่สำหรับคนที่กิจการถูกสั่งปิด

ได้รับผลกระทบ ไปทำงานไม่ได้ ประกันสังคมจะช่วยจ่ายเพิ่มอีก 50% ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท ดังนั้น ลูกจ้าง

ม.33 มีโอกาสได้เงินสูงถึง 10,000 บาท

– ลูกจ้างดังกล่าว ต้องทำงานในพื้นที่ 13 จังหวัดที่ถูกรัฐสั่งให้ล็อกดาวน์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

– ลูกจ้างต้องทำงานใน 9 กิจการ คือ กิจการก่อสร้าง, กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ

ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก,

สาขาการซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ,

สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ได้เงินเมื่อไร

คาดว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 10 จังหวัดแรก เงินจะเข้าในวันที่ 6 สิงหาคม นี้ ส่วน 3 จังหวัดที่เพิ่มเข้ามา คาดว่าจะได้รับเงินในเดือนสิงหาคมแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม