รับเพิ่มได้อีก 240 เตียง ปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้ เป็นศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิด

(27 ก.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟ

สถานีกลางบางซื่อ เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ เพื่อรองรับ

ผู้ป่วยโควิดเคสเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจเบื้องต้นจะใช้รถไฟตู้นอน จำนวน 15

โบกี้ๆละ 16 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 240 เตียง

อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ให้มีความเหมาะสม อาทิ เดิมเป็นเตียงนอน 2 ชั้น ปรับให้เหลือชั้นเดียว

ติดมุ้งลวดบริเวณหน้าต่าง ติดตั้งระบบน้ำและไฟ พร้อมจัดสร้างห้องน้ำห้องสุขาภายนอกโบกี้เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวน

ผู้ป่วย รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟและค่าน้ำเพื่อแบ่งเบาภาระรฟท.

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่ 30 ก.ค.64

กทม.เตรียมปรับตู้นอนรถไฟ 15 โบกี้

สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีน ขณะนี้กรุงเทพมหานคร สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด

และคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อยละ 70 ตามเป้าหมายที่กำหนดในเร็วๆนี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประชาชน โดยหากได้รับ

การจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพิ่มเติม ทั้ง 25 หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม