กองสลากฯ ออกมาแจงแล้ว เลื่อน ไม่เลื่อน ออกรางวัล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชุมสลากงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยเปิดเผยว่าจะให้มีการออกรางวัล

ตามปกติ และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2564

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การจำหน่ายสลากงวด

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ว่าจะมีการออกรางวัลตามปกติ ภายใต้มาตรการของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข

และคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในห้องออกรางวัล การจัดสถาน

ที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การจัดให้มีแผงกั้นระหว่างบุคคล จุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ร่วมออกรางวัลทุกคน

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้องออกรางวัล ตลอดจนให้ทำความสะอาด

อุปกรณ์ออกรางวัล รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทุก 30 นาที

ส่วนงวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ยังคงจำหน่ายปกติ แต่หากในอนาคตรัฐบาลมีมาตรการที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

กองสลากฯ ตอบแล้ว เลื่อน ไม่เลื่อน ออกรางวัล

อ่านเพิ่มเติม