พิกัดแม่ค้าให้เงินฟรี 2 ตันข้างถนน หลังถอดใจไร้ลูกค้า

บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ได้มีแม่ค้าขายเงาะบรรทุกเงาะ

มาเต็มคันรถกว่า 2,000 กิโลกรัม พร้อมแบ่งเงาะใส่ถุงประมาณ 1 กิโลกรัมต่อ 1 ถุง โดยแม่ค้าจะยืนโบกรถที่แล่น

ผ่านให้หยุดเพื่อรับเงาะไปกินฟรีๆ บางคนที่เข้ามารับเงาะต่างสงสัยพร้อมสอบถามที่มาที่ไป

นางสาววรินทร บุญเกื้อ อายุ 30 ปี แม่ค้าผลไม้ หรือที่ในวงการจะเรียกว่า พี่กวางผลไม้เมืองตรัง ได้เผยว่า วันนี้นำเงาะใส่ร

ถกระบะซึ่งรับซื้อมาจากชาวสวน ประมาณกว่า 2,000.กิโลกรัม นำมาขายแต่เช้าแต่ขายไม่ได้ เพราะไม่มีประชาชนออกมาซื้อ

หาของกิน ทั้งที่ผลไม้มีราคาถูกมาก เมื่อขายไม่ได้ ตนจึงปรึกษากับแฟนว่า เมื่อขายไม่ได้ก็คงไม่ขนกลับบ้าน ตัดสินใจแบ่งปัน

ให้ให้คนอื่นกินฟรี ดีกว่าเก็บไว้หลายวันจนเสียมันก็ขายไม่ได้อยู่ดี จึงให้ลูกน้องนำเงาะใส่ถุง ถุงประมาณ 1 กิโลกรัม ยืนแจกให้

กับชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาทุกคน โดยใช้เวลายืนแจกประมาณ 4 ชั่วโมง กว่าเงาะจะหมด 1 คันรถ

ช่วงนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดจากเศรษฐกิจตกต่ำ คนว่างงาน ไม่มีเงิน ไม่มีนักท่องเที่ยว การระบาดของโรคโควิดทำให้คน

ไม่มีกำลังซื้อ ประกอบกับผลไม้ออกมาจำนวนมาก โดยที่ชาวบ้านจะขายเงาะกิโลละ 10-15 บาทเท่านั้น นางสาววรินทร กล่าว

อ่านเพิ่มเติม