เตือนพบฟ้าทะลายโจรปลอม บางอันมีส่วนผสมไม่ตรงกับฉลาก

น้ำตาจะไหล! ตากฝนรอรับข้าวกล่อง นับพัน!! …วันนี้ (26 ก.ค.2564) ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รักษาการรองเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา เผยขณะนี้ พบผลิตภัณฑ์ “ฟ้า fA Andrographis Paniculata Cordata 600 mg.”

มีการแอบอ้างว่ามี มีส่วนประกอบ andrographis paniculata 400 mg ฟ้าทะลายโจร 60%

อย. เตือน หลังพบฟ้าทะลายโจรปลอม บางยี่ห้อส่วนประกอบไม่ตรงฉลาก

แต่แท้จริงแล้ว ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่วนประกอบ คือพลูคาว จึงถือได้ว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ปลอม

แอบอ้างใช้เลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่น” อย. จึงแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อ ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร

ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วยอักษร “G” ก่อนซื้อขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด

อย. เตือน หลังพบฟ้าทะลายโจรปลอม บางยี่ห้อส่วนประกอบไม่ตรงฉลาก

โดยสามารถตรวจสอบได้ ที่ระบบตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ www.fda.moph.go.th หรือ Oryor Smart Application และ

หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ 1556@fda.moph.go.th

อย. เตือน หลังพบฟ้าทะลายโจรปลอม บางยี่ห้อส่วนประกอบไม่ตรงฉลาก

อ่านเพิ่มเติม