เครือสหพัฒน์ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ช่วยเหลือคนเดือดร้อน 3 ล้านซอง

วันที่ 26 ก.ค.64 นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนมูลนิธิ

ดร.เทียม โชควัฒนา เครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติโควิด-19 นอกจากเราจะต้องเสี่ยงกับโรคระบาด

แล้วหลายคนยังประสบปัญหาเศรษฐกิจ บางคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว บางอาชีพต้องหยุดให้บริการชั่วคราว

ทำให้สูญเสียรายได้

เครือสหพัฒน์ เปิดลงทะเบียนแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 ล้านซอง

มูลนิธิฯ เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้

จ่ายของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยจะจัดส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ มีดีที่ไม่มีผงชูรส ไปให้ถึงบ้าน ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากปัญหา

โควิดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม )

สำหรับ โครงการปันสุขอิ่มใจได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาทำระบบ Call Center และเผยแพร่ข่าวสารผ่าน SMS สำหรับการ

ส่งสินค้าได้รับ การสนับสนุนจากไปรษณีย์ไทย ซึ่งเราหวังว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้คนไทยเดินหน้าข้าม

ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยผู้สนใจเพียงลงทะเบียน แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ที่ www.เครือสหพัฒน์.com หรือ AIS Call

Center โทร. 02-078-9337 ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. – 1 ส.ค.64 หรือจน กว่าของจะหมด โดยที่อยู่ที่จะให้จัดส่งต้องอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เท่านั้น ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ ก่อน มอบ 1 สิทธิ ต่อ

1 ครัวเรือน จำนวนรวม 3,000,000 ซอง หรือ 100,000 กล่องและภายในกล่องยังมีเจลแอลกอฮอล์ส่งไปให้อีก 2 หลอดและ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 30 ซอง

อ่านเพิ่มเติม