ขอเลื่อนยาว เผยกำหนดวันออกสลากกินแบ่ง

นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ส่งหนังสือ

ขอพิจารณา ให้เลื่อนออกสลากฯ งวด 1 ส.ค.64 จนถึงงวด 1 ก.ย.64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดว่า

ยืนยันว่าการจำหน่ายและ ออกรางวัลสลากฯงวด 1 ส.ค.64 ยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเลื่อนออกไป เนื่องจากสำนักงานฯ

ได้มีการพิมพ์และจำหน่ายสลากออกไปหมดแล้ว 100 ล้านฉบับ

กำหนดวันออกหวย หลัง ส.คนพิการฯ ชงขอเลื่อน

ส่วนในงวด 16 ส.ค.64 และงวดถัดไป สำนักงานสลากฯ ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเบื้องต้นยังคง

เปิดให้ซื้อจองและมียอด เข้ามาใกล้เคียงปกติ แต่ระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่รับสลากไปจำหน่าย ตระหนักถึงกำลังซื้อของประชาชนใน

พื้นที่ที่รับสลากไปจำหน่ายด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขายไม่หมด

กำหนดวันออกหวย หลัง ส.คนพิการฯ ชงขอเลื่อน

รวมถึงตัวแทนจำหน่าย เช่น สมาคม องค์กร มูลนิธิ หากได้รับผลกระทบในการจำหน่าย ก็จะพิจารณาผ่อนปรนให้ไม่มารับ

สลากฯไปจำหน่ายได้ชั่วคราว โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ ซึ่งสำนักงานสลากฯ ยืนยันว่าจะมีพิจารณาผลกระทบในทุกมิติอย่าง

รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม