ประกาศ 593 วัดพร้อม ตั้งโรงบาลสนามศูนย์พักคอย เผาศพโควิดฟรี

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อ

เนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์ “เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่า

ใช้จ่าย” โดยมีวัดในพื้นที่กทม. 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑล 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด

นายอนุชา กล่าวว่า ยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้

พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก

วัน ปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว 118 แห่ง

ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

นายอนุชา กล่าวว่า ได้สั่งการให้ พศ. ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

เชื้อให้ทางวัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด อีกทั้งให้เร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.64 นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อ

เนื่อง และมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันมีหลายวัดทยอยร่วมเจตนารมณ์ “เผาศพโควิดฟรีไม่มีค่า

ใช้จ่าย” โดยมีวัดในพื้นที่กทม. 62 วัด วัดในจังหวัดปริมณฑล 124 วัด วัดในส่วนภูมิภาค 407 วัด รวมทั้งสิ้น 593 วัด

นายอนุชา กล่าวว่า ยังมีวัดที่มีศักยภาพและมีพื้นที่เพียงพอให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใช้

พื้นที่วัดจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวรอดูอาการผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก

วัน ปัจจุบันพบว่ามีวัดและสถานที่ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว 118 แห่ง

ซึ่งมีความพร้อมรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

นายอนุชา กล่าวว่า ได้สั่งการให้ พศ. ดูแลคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเต็มที่ โดยให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน

เชื้อให้ทางวัด อาทิ ชุด PPE และอุปกรณ์ทำความสะอาด อีกทั้งให้เร่งประสานขอฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม