ผวาคลัสเตอร์วงไพ่ ติดเชื้อเพิ่มพุ่งขึ้น 41 คน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุข จ.อุทัยธานี ได้มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 448 เพศหญิง อาชีพแม่

บ้าน อายุ 58 ปี อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ติดเชื้อโควิดได้ มีการเข้าร่วมวงเล่นไพ่ในหมู่บ้านหลายสถานที่ จนเป็นทำให้ต้องกักตัว

แพทย์ พยาบาล นักพนันหลายสิบราย ซึ่งไทม์ไลน์มีดังนี้

วันที่ 7-15 ก.ค. เวลา 09.00 น. ได้เดินทางโดยรถจยย.ไปกับ (ผู้เสียงสูงรายที่ 1-2) รวมกลุ่มเล่นไพ่ที่บ้านกลาง หมู่ 8 ต.ห้วย

คต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี จนเวลา 18.00 น.กลับมาบ้านรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัว (ผู้เสี่ยงสูง รายที่ 2,3,4 ) โดย

บ้านติดกันรับประทานอาหารร่วมกันเกือบทุกวัน

วันที่ 16-17 ก.ค. เวลา 09.00-18.00 น. พักอาศัยกับอา (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 1) เดินทางไปรวมกลุ่มเล่นไพ่ที่บ้าน (ผู้เสี่ยงสูงรายที่

2) หมู่ 6 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต โดยมีผู้รวมกลุ่มเล่นไพ่ (ผู้เสี่ยงสูง 5-22) ได้สลับกันมาเล่น จนเวลา 18.00-19.00 น.รับ

ประทานอาหารเย็นร่วมกับอา (ผู้เสี่ยงสูง 1-4) จากนั้นได้เดินทางกลับบ้านพร้อมอา

วันที่ 18 ก.ค. เวลา 12.00-13.00 น. ได้เดินทางด้วยรถจยย.ไปบ้านหลานสาว (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 23) ซึ่งเป็นร้านขายของชำ พูด

คุยกับหลานเขย (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 24) อาเขย (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 25) หลานชาย (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 26) หลานสาว (ผู้เสี่ยงสูงรายที่

27) และลูกจ้าง (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 28) จนเวลา 14.00 น.เริ่มมีอาการเหนื่อย ใจสั่น ไข้ต่ำ เวลา 17.00 น.เดินทางด้วยรถยนต์

ส่วนตัวพร้อมกับหลานชาย (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 26) ไปรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง หมู่ 7 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต พบเจ้าหน้าที่

(ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 29) โดยสวมแมสก์ตลอดทาง จากนั้นได้เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 19 ก.ค. เวลา 08.00 น. เดินทางด้วยรถ จยย.ไปตรวจรักษาที่ รพ.ห้วยคต และรถ จยย.ล้มที่หน้าห้องฉุกเฉิน เนื่องจากมี

อาการหน้ามืดและเหนื่อย มีเจ้าหน้าที่ของ รพ.เข้ามาช่วย (ผู้เสี่ยงสูงรายที่ 30-35) รพ.ห้วยคต ตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วย

Rapid test ผลพบเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. รพ.ห้วยคต ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และรับตัวไว้

รักษาที่ รพ.ห้วยคต (ห้องแยกโรค) พร้อมกับแจ้งผลการตรวจ พบติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 41 รายด้วยกัน

เนื่องจากผู้ติดเชื้อรายที่ 448 ซึ่งเป็นนักพนันหญิงเพียงคนเดียว ได้ตระเวนเล่นไพ่ไปในหลายสถานที่ นอกจากจะแพร่เชื้อในวง

ไพ่แล้วยังแพร่คนใกล้ชิดด้วย จากนั้นนักพนันคนอื่นๆ ได้แพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก นอกจากยังทำให้ต้องกักตัว

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ญาติ และนักพนัน ซึ่งเสี่ยงสูงทั้งหมดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม