เผยขั้นตอน สายด่วน ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา

ป่วยโควิด-19 ต้องการกลับภูมิลำเนาติดต่อสายด่วน 1330 กด 15 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองทัพบก และกระทรวงคมนาคม ได้ประสานความร่วมมือ จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19

ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ต้องการกลับไปรักษายังภูมิลำเนาแล้ว สำหรับประชาชนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และมีอาการไม่

รุนแรง ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่ต้องการกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1330 กด 15 หรือลง

ทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th/

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

-เมื่อผู้ป่วยทราบผลว่า ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ให้แจ้งไปยังสายด่วน 1330 กด 15

-จากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม

-ทาง สปสช.และกระทรวงคมนาคม จะแจ้งประสานไปยังจังหวัดปลายทางเพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือโรง

พยาบาลสนามในจังหวัด

โดยมีมาตรการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้มงวด ปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อกำหนดจากกรมควบคุมโรคและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ชาติ เช่น มีอุปกรณ์กั้นผู้ป่วยแยกกับคนขับ มีมาตรการเว้นระยะห่าง นั่งที่เวรที่ สำหรับรถตู้ให้โดยสารได้ไม่เกิน 5 คน พร้อมมี

แพทย์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาอาการระหว่างการเดินทาง โดยกระบวนการขนย้ายนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม การ

รถไฟแห่งประเทศไทย และกรมการขนส่งทหารบก

อ่านเพิ่มเติม