วอล์กอิน ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ฉีดวัคซีนแอสตร้าที่ไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแบบวอล์กอิน สำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป หญิงตั้ง

ครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบวอล์กอิน (Walk-in) สำหรับ

– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2504)

– หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป* (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม

2564 (เวลา 08.00 – 14.00 น.) ทั้งนี้ผู้ติดตามไม่ได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีน

อ่านเพิ่มเติม