หมอแล็บเผย ตรวจแล้วผลบวก ต้องทำอย่างไร

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 เพจเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์

โพสต์ข้อความแนะนำเมื่อผลตรวจแอนติเจนเทสต์คิตเป็นบวก ต้องทําอย่างไรถ้าอยากเข้าระบบการรักษา โดยระบุว่า

“ถ้าตรวจ Antigen Test ที่ รพ. และเอกชน และหน่วยบริการคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. แล้วผลเป็นบวก

สถานพยาบาลนั้นๆ จะประเมินอาการ และแบ่งประเภทผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาอัตโนมัติ

1) ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้ป่วยสีเขียวสามารถจะต้องแยกกักตัวเพื่อทํา Home Isolation ต่อไป

แต่หากเข้า Community Isolation จะต้องทําการตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง

2) ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรือผู้ป่วยสีเหลืองและผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยประเภทสีแดงจะต้อง ทําการ RT-PCR อีกครั้ง

และเข้ารับการรักษาใน รพ. ต่อไป

– ถ้าตรวจ Antigen Test ที่อื่นที่ไม่เกี่ยวกับสปสช.หรือตรวจด้วยตนเอง แล้วขึ้นสองขีดหรือผลเป็นบวก ให้โทรหา 1330

กด 14 เพื่อแจ้ง รพ.เข้าระบบการรักษาหรือเข้าไปลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ที่เว็บ https:// crmsup.nhso.go.th/

หรือไลน์ @nhsoถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อคลินิกฯ และ รพ.ตามสังกัดของเราไม่ได้ โทรไปหาเบอร์เหล่าน้ีอีกครั้ง

– สิทธิบัตรทองโทรไปที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

– ส่วนสิทธิประกันสังคม โทรไปที่สายด่วน 1506 กด 6

ถาม. แล้วถ้าตรวจ Antigen Test ด้วยตนเอง แล้วไม่พบโควิด-19 ต้องระวังอะไรมั้ย?

ตอบ.

– ถ้าไม่มีประวัติสัมผัสชัดเจน ให้หมั่นสังเกตอาการของตัวเอง และเคร่งครัดมาตรการ DMHTTA เว้นห่าง สวมแมสก์ ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ

งดคลุกคลีหรือทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

– ถ้ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ตรวจ Antigen Test อีกครั้งใน 3-5 วันหรือเมื่อมีอาการ

และแยกกับผู้อื่น กักตนเอง และ เคร่งครัด มาตรการ DMHTTA

อ่านเพิ่มเติม