พื้นที่แดงเข้ม เดินทางข้ามจังหวัด กรอกเอกสาร ทำอย่ างไรบ้าง

หลังจากรัฐบาล ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 เพิ่มจาก 10 เป็น 13 จังหวัด และกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ซึ่งจะห้ามเดินทางข้ามจังหวัดและออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนด แต่ทว่าหากมีความจำเป็นต้องเดินทาง จะต้องแสดง

เอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยมีขั้นตอนการกรอกเอกสารดังนี้

1.เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

2.”ถ้าไม่มีเอกสารตามข้อ 1″ ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ที่ https://covid-19.in.th เพื่อนำ OR Code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ

3.ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

พื้นที่สีแดงเข้ม ใครมีความจำเป็นเดินทางข้ามจังหวัด กรอกเอกสารได้แล้ว เช็กเลย

สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ สามารถลงทะเบียนขออนุญาตเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านออนไลน์ได้

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ #หยุดเชื้อเพื่อชาติ แล้วกดลงทะเบียน

2.กด “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วกด “ต่อไป”

3.กรอกข้อมูลทั้ง 3 ส่วน จนครบ ข้อมูลผู้เดินทาง ข้อมูลการเดินทาง และยืนยันข้อมูล

4.รับ QR Code เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ

เน้นย้ำมาตรการสำหรับพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 13 จังหวัดอีกครั้ง ห้ามออกนอกเคหะสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น.

ซึ่งทั้ง 13 จังหวัดประกอบไปด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

พระนครศรีอยุธย า นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา มีผล 20 ก.ค.นี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม