ทองคำปรับขึ้นแรง

ราคาทองคำประจำวันที่ 23 ก.ค.2564 ปรับราคาขึ้น 150 บาท เมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยทอง

รูปพรรณขายออกบาทละ 28,600 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.21 น.ที่

ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,000 บาท ขายออก 28,100 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านราคาทองรูป

พรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,500.24 บาท และมีราคาขายออกที่ 28,600 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่

1,804.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 23 ก.ค.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 28,000 บาท

ขายออก บาทละ 28,100 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 27,500.24 บาท

ขายออก บาทละ 28,600 บาท

อ่านเพิ่มเติม