4ราศีสุดเฮงร่ำรวยโชคมาแรง

“หมอดูดัง” เปิ ด 4 ร าศีสุดปัง ดาวเกตุให้โชคแบบไม่ค าดคิด แนะหมั่นทำบุญ ทำทาน สิ่งที่หวังจะได้ตามปร ารถนา

“อาจารย์ออย” หมอดูชื่อดัง เปิ ดเผยว่า 4 ร าศีสุดปัง ดาวเกตุให้โช คแบบไม่ค าดคิด ได้แก่

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ร าศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ทั้งนี้ แนะ 4 ร าศีหมั่นทำบุญ ทำทาน ตั้งจิตให้มั่น สิ่งที่หวังจะได้ตามปร ารถนา

อ่านเพิ่มเติม