ทองร่วงลงต่อเนื่อง

ราคาทองคำประจำวันที่ 22 ก.ค.2564 ปรับลง 100 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาทอง

รูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 28,500 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ

เวลา 09.29 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 27,900 บาท ขายออก 28,000 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด ด้านราคาทองรูป

พรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,394.12 บาท และขายออกที่ราคา 28,500 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot)

อยู่ที่ระดับ 1,801.50 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 22 ก.ค.2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บาทละ 27,900 บาท

ขายออก บาทละ 28,000 บาท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บาทละ 27,394.12 บาท

ขายออก บาทละ 28,500 บาท

อ่านเพิ่มเติม