พีธีกรรมโบราณล้างอาถรรพ์ ก่อนย้ายเข้าบ้านมือสอง ทำแล้วดี

พิธีกร รมทางโบราณที่มีมาตั้งแต่ในสมัยของรุ่นทวด และสืบทอดต่อกันมาจนถึงในยุคนี้ เป็นพิธีกร รมที่มีความเชื่ อว่าทำแล้วดี

ชีวิตเป็นสุข เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อความเป็นสิริมงคล

พิธีกรร มโบราณ

พิธีกร รมสำหรับบ้านใหม่ (มือหนึ่ง)

เมื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ให้เตรียมข้าวสาร ธูป 21 ดอก จุดธูปอ ธิษฐ านบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแม่ธรณี เจ้าที่เจ้าทาง ว่าลูกขอเข้ามา

อยู่อาศัยบ้านหลังนี้ขอให้อยู่เเล้วร่มเย็นเป็นสุข อยู่แล้วร่ำรว ยเ งิ นทองไหลมาเทมา เสร็จแล้วนำข้าวสารและธูปไปวางไว้หน้า

บ้านมุมใดมุมนึงก็ได้ บางท่านที่สะดวกทำบุญเลี้ยงพระ โดยให้พระท่านเจิมเหนือประตูหน้าบ้าน พรมน้ำมนต์ ตามพิธีทาง

ศาสนาก็สามารถทำควบคู่กันได้ สำหรับคนที่อยู่อาศัยบ้านนั้นมานานเเล้วก็สามารถทำได้เช่นกัน ทำแล้วดีแน่นอน

พิธีกร รมสำหรับบ้านใหม่ (มือสอง)

เมื่อย้ายเข้าบ้านเนื่องจากเป็นบ้านมือสองอาจจะเป็นบ้านปล่อยร้างไว้นานการที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ก็ต้องบอกกล่าวก่อนเป็นสิ่งที่

สำคัญมาก เพราะเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาของบ้านที่แท้จริง บางครั้งเลยมีคนเล่าถึงเ รื่ อ งราวลี้ลับต่าง เกี่ยวกับบ้านมือสอง

ให้เตรียมข้าวสาร ธูป 5 ดอก น้ำมนต์ให้ขอจากพระที่วัดใดก็ได้ที่เรานับถือ จากนั้นจุดธูปอ ธิษฐ านหันหน้าเข้าบ้าน แล้วหาทิศ

ตะวันตก บอกเจ้าที่เจ้าทาง เทวดาอารักษ์ ให้ทราบว่าเราได้มาเป็นเจ้าของใหม่ของบ้านหลังนี้แล้ว ขอเข้ามาอยู่อาศัยบ้านหลัง

นี้ขอให้อยู่เเล้วร่มเย็นเป็นสุข อยู่แล้วร่ำຣวຢเ งิ นทองไหลมาเทมา เสร็จแล้วนำข้าวสาร ธูปไปวางไว้หน้าบ้านมุมใดมุมนึงก็ได้

เอาน้ำมนต์พรมประตูหน้าบ้าน ในบ้าน ในห้องต่าง

พิธีกรร มโบราณ

พิธีล้างอาถรรพ์บ้านมือสอง

– ให้เอาจำนวนมะนาว 2 ลูก มาผ่าครึ่ง แล้วนำไปวางไว้ภายในบ้านทั้งสี่มุมของบ้านเป็นเวลา 1 คืนเเล้วค่อยเอาไปทิ้ง

– ให้เอาเกลือ 1 กำมือ ใส่ถ้วย แล้วนำไปวางไว้ภายในบ้านทั้งสี่มุมของบ้านเป็นเวลา 1 คืนเเล้วค่อยเอาไปทิ้ง

หากทำตามจะพบความร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้นอยู่เเล้วร่ำร ว ยแน่นอนค่ะ สำหรับพิธีกร รมทางศาสนาอื่นก็สามารถทำควบคู่กันได้ตามสะดวกได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม