คนขับรถเกียร์ออโต้ ห้ามทำ 5 สิ่งถ้าไม่อยากรถพังไว

หากวันนี้คุณนั้นเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถเกียร์ออโต้อยู่เป็นประจำทุก วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เล็ก น้อย มาแนะนำคุณเพื่อให้คุณนั้นได้ยึดอายุการช้งานรถของคุณออกไปอีกหลายปี กับบทความ หากไม่อ ย ากให้รถพังเร็ว อย่ าทำ 5 ข้อนี้กับรถเกียร์ออโต้ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ห้ามทำ

ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ จะเลือกใช้เกียร์ออโต้เพราะมีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน มากกว่าเกียร์ธรรมดา แต่ก็มีหลายคนที่ยังใช้เกียร์ออโต้แบบผิดวิธีอยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชุดเกียร์ออโต้พังง่าย และต้องเสียเ งิ นจำนวน มากเพื่อเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่วันนี้เราจะมาบอกถึง 5 สิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อขับเกียร์ออโต้

5 สิ่ง ที่ไม่ควรทำ เมื่อใช้รถเกียร์ออโต้

1. ใช้เกียร์ P เมื่อจอดรถติดไฟแดง

เกียร์ P เป็นเกียร์สำหรับจอดรถเท่านั้น ควรใช้ตอนจอดดับเครื่องยนต์ ไม่ใช่ตอนจอดติดไฟแดง เพราะตรงเกียร์ P จะมีการสลักเกียร์ เพื่อให้รถไม่สามารถเข็นได้ การจอดติดไฟแดงด้วยเกียร์ P จะทำให้ชุดเกียร์เกิ ดความเสี ยห า ย หากมีรถมาชนท้าย ดั งนั้ นควรเข้าเกียร์ N เวลาจอ ดติดไฟแดง

2. การจอดรถบนทางลาดชัน

หลายคนมักจะเข้าเกียร์ P ก่อน แล้วค่อยดึงเบรคมือ ซึ่งการทำแบ บนี้จะเป็นการทำให้ย างแท่นเครื่องและเกียร์เสี ย เพราะเวลาออกตัว เราจะเหยียบเบรกก่อนแล้วค่อยดึงเบรกมือลง แล้วเลื่อนเกียร์ไปตัว D และจังหวะนี้แหละที่จะทำให้รถของคุณพังไว

3. ใช้เกียร์ว่าง เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง

หลายคนมี ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ว่า การใส่เกียร์ N ปล่อยรถไหลลงเอง แล้วค่อยแตะเบรก จะช่วยให้ประหยัดน้ำมัน ซึ่งจริงแล้วเป็นความคิดที่ผิดมาก เพราะการทำแบ บนี้จะยิ่งทำให้ชุดเกียร์พังง่ายขึ้น เพราะหากวิ่งอยู่ในเกียร์ว่าง แรงดันน้ำมันจะไม่ส่ งมาที่กลไกภายในของเกียร์ พอน้ำมันเกียร์ไม่หมุนเวียนก็ทําให้ชิ้นส่วนภายในร้อนและสึกหรอมาก

4. การเร่งเครื่องก่อนออกตัว

รู้ไหมว่าการวอร์มเครื่องแบบรถไม่วิ่งไปไหน ส่งผลเสียมากกว่าผลดีซะอีก เพราะจะทำให้หัวเทียน บอดได้ และทำให้ชุดเกียร์เสี ยหายอย่ างหนัก ทำให้เพลาขับพังเร็วขึ้นไปอีก จนถึงขั้นเครื่องหลวม รถเสื่อ มสภาพเร็วขึ้น

5. การเหยียบคันเร่งจนมิด เพื่อเร่งแซง

การเหยีย บคันเร่งจนมิด เพื่อที่จะเร่งแซงนั้น เป็นพฤติก ร ร มในการขับรถที่ไม่ดีต่อชุดเกียร์อย่ างมาก หากทำบ่อยจะทำให้อายุการใช้งานของระบบเกียร์สั้นลง นอกจากนี้ยังลดความปล อ ดภั ยบนท้องถนนอีกด้วย

ข้อควรปฏิบัติในการใช้รถเกียร์ออโต้

1. หากต้องการเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่น ให้ทำขณะที่รถยนต์จอ ดสนิท และเหยีย บเบรกป้องกันกันรถเคลื่อน             เพื่อความปล อ ดภั ย

2. ไม่ควรใช้เกียร์ ‘N’ หรือ ‘D4’ ในการขับรถลงทางชัน มาก เพราะจะเป็นการเพิ่มความ เ สี่ ย ง ที่จะทำให้เกิ ด                อุบัติ เ ห ตุได้ง่าย

3. ควรเข้าเกียร์ P ทุกทีที่สต าร์ท เพื่อให้รถเกิ ดการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดในขณะที่สต าร์ท

4. ควรใช้ตำแหน่งเกียร์ N ในการจอ ดติดไฟแดง เพราะสามารถสลับไปยังตำแหน่งเกียร์ D ได้สะดวกกว่า

5. ควรตำแหน่งเกียร์ P เมื่อจอ ดรถดับเครื่องยนต์เท่านั้น จะช่วยให้รถจอดอยู่กับที่ได้ดีที่สุด และถ้าต้องจอดในทางลาดชัน  ควรใช้เบรกมือร่วมด้วย เพื่อถนอมสลักเกียร์

เกล็ดความรู้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรรู้ไว้ เพื่อที่จะถนอม และยืดอายุการใช้งานรถของคุณให้นานยิ่งขึ้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ไม่มากก็น้อย

อ่านเพิ่มเติม