หลวงพ่อปลุกเสกฟ้าทะลายโจร์ มอบให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่ าวเกิดขึ้นที่วัดอินทาราม

ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรส งคราม โดยมี ดร.พระครูพิศิษฏ์ ประชานาถ (หลวงพ่อแดง นันทิโย)

รองประธานหนกลางสมัชชา พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 รุ่นที่ 2 รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม

ท่านได้นำคณะสงฆ์จัดพิธีพุทธาภิเษกกระชายขาว ที่ชาวบ้านนำมาถวาย จำนวน 6 หมื่นเม็ดและชนิดผงบดละเอียด

ภายในวิหารหลวงพ่อโตซำปอกง อายุกว่า 300 ปี ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแบบมหาอุฒม์ เตรียมนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ป่ วยติด

เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 19 เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อีกทั้งเป็น

การสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่ วย โดยหลวงพ่อแดงนำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชะยันโตชัยยะมงคลคาถาและนั่งปรก

อธิษฐานจิตรวม 10 รูป ก่อนจะปะพรม น้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับ

จากนั้นหลวงพ่อแดงได้โขลกใบฟ้าทะลายโ จรเป็นปฐมฤกษ์ และ ศิษย านุศิษย์ บรรจุผงฟ้าทะลายโจ รลงแคปซูล

แพ็คใส่ถุงซิปล็อก ถุงละ 50 เม็ด ใส่ในซองพัสดุ ส่งไปรษณีย์ ให้กับผู้ที่ย ากไร้ เจ็บป่ วยติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 19

ซึ่งติดต่อขอมาทางเพจเฟสบุ๊กพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย โดยรับประทานมื้อละ 3 เม็ดวันละ 3 มื้อรวม 5 วัน

หลวงพ่อแดงกล่ าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้นวัดอินทาราม จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนสนองงานคณะสงฆ์ด้านศาสนสงเคราะห์ถวาย เป็นพระราชกุศล แด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10 โดยที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการต่างๆมากมาย เช่น โครงการธนาคารแพมเพิร์ส

โครงการโรงทานเดลิเวอรี่ , โครงการเรือปันสุข, โครงการส่งถุงยังชีพทางไปรษณีย์ ให้ผู้ย ากไร้ทั่วประเทศ เป็นต้น

ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ตลอดจนมอบอุปกรณ์ทางการการแพทย์ให้โรงพย าบาลต่างๆ เพื่อเสริมเครื่องมือสู้ศึก โ ค วิ ด – 19

รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท, นอกจากนี้ยังจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้กับคณะสงฆ์ญาติโยม และผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วย

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ กล่ าวว่า ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด รุนแ รง ผู้ป่ วยจำนวนมากที่รอรับการรักษา

วัดอินทาราม จึงดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจ ร และกระชายขาว รวมกว่า 2,000 ต้น ทั้งในสวนพุทธเกษตร ของวัดพื้นที่ 1 ไร่

และพื้นที่ต่างๆภายในวัด อีกทั้งกำลังขย ายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ประกาศแจกฟ้าทะลายโ จรลงในเพจเฟซบุ๊ก พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย ผลปรากฎว่ามีผู้ป่ วย

ทั่วประเทศหลั่งไหลกันเข้ามา ขอฟ้าทะลายโจรไปกินรักษาตัวเอง และครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการแจกฟ้าทะลายโจ รให้ผู้ป่ วย

โ ค วิ ด – 19 ทั่วประเทศที่รอเตียงเข้ารับการรักษา

โดยตั้งเป้าแจกจ่าย 1 แสนแคปซูล อีกทั้งยังแจกจ่ายพันธ์ุฟ้าทะลายโ จร ให้ทุกบ้านได้ปลูกกันคนละ 5 ต้น เพื่อนำไปเป็นย า

รักษาชีวิตของประชาชน ซึ่งถือว่าพระสงฆ์ ไม่ทิ้งประชาชนในภาวะที่เดือดร้อน เป็นอีกก้าวหนึ่งของคณะสงฆ์ ในจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ กำลังทรัพย์ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจาก

เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19

อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธา ประตูบุญยังไม่ปิด หากต้องการมีส่วนร่วมนำฟ้าทะลายโ จรมามอบได้ที่วัดอินทาราม หรือนำจตุปัจจัย มาร่วมซื้อ

สมุนไพรฟ้าทะลายโ จร ติดต่อได้ที่วัดอินทาราม หรือ ติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับฟ้าทะลายโ จรนั้นในทางการแพ ทย์ระบุว่า ย าฟ้าทะลายโจ รไม่ได้มีส่วนช่วยในการป้องกัน เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19

แต่อย่างใด แต่ยังมีความสามารถในการยับยั้ง การเพิ่มจำนวนของ ไ ว รั ส ได้จึงสามารถนำไปใช้เป็นย ารักษาร่วมกับการแพท ย์

แผนปัจจุบันในผู้ป่ วยที่มีอาการไม่รุนแ รง

อ่านเพิ่มเติม