เงื่อนไขเยียวยาช่วยเหลือพักชำระหนี้ 2 เดือน

หลังจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ

ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งในวันนี้ (19 ก.ค. 64 ) ลูกหนี้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ หากลูกหนี้สามารถให้

ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงาน จะทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเจ้าหนี้

สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับช่องทางติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง คลิกที่ ลิ้งค์นี้

ด้านเงื่อนไขมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน มีรายละเอียดดังนี้

– พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

– สำหรับลูกหนี้ SMEs และ ลูกหนี้รายย่อย (ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง)

-เมื่อหมดระยะพักหนี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที

ทั้งนี้ เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้เกินไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม