ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่อง “ทางด่วนแก้หนี้” สำหรับคนกู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต แต่ตอนนี้ส่งไม่ไหวแล้ว ทำตามนี้เลย อ่านรายละเอียด ด่วน!

ในเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า “ทางด่วนแก้หนี้” ช่องทางเสริมสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการขอปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้

โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ของแบงก์ชาติ พร้อมเป็นตัวกลางประสานกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจปรับลดลงอย่างมาก

ดังนั้น การที่ผู้ให้บริการทางการเงิน (ผู้ให้บริการ) และลูกค้าสามารถตกลงและได้ข้อสรุปร่วมกัน ในเรื่องการผ่อนชำระหนี้ที่สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนหรือธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้

โดย ธปท. จะส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

สำหรับขั้นตอนการขอยื่นคำขอแก้หนี้มีดังนี้

1.ผู้ที่ต้องการใช้บริการให้เข้าไปที่นี่ (คลิก) จากนั้นระบบ ก็จะแสดงให้เห็นหน้าหลักของเว็บไซต์

2.อ่านข้อรายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไขให้เรียบร้อยก่อน กดยอมรับการใช้งานทางด่วนแก้หนี้

3.กรอกชื่อ-นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)

4.กรอกรหัสอ้างอิงบุคคล / นิติบุคคล มีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เลื่อนมากรอกข้อมูลในช่อง “เลขประจำตัวบุคคล และนิติบุคคล”

5.ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ

6.กรอกอีเมล์

7กรอกเหตุผล หรือคำอธิบายประกอบคำขอ โดยใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการทางการเงิน

เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ และไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมถึงข้อมูลการค้างชำระนานเท่าไร หรือมีสถานะทางคดีหรือไม่

8.เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

8.1เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้ผู้บริการทางการเงินพิจารณา (เลือกได้ 3 ข้อ) ได้แก่

8.1.1ยืดระยะเวลาชำระหนี้

8.1.2พักชำระเงินต้น

8.1ลดอัตราดอกเบี้ย

8.1.3ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

8.1.4ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม

8.1.5เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง

8.1.6ปิด/ชำระหนี้เร็วขึ้น

8.1.7อื่นๆ (โปรดระบุ)

9.เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นหนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์, สินเชื่อประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

10.ระบุสาขาที่ทำสัญญา

11.หากต้องการขอความช่วยเหลือให้คลิกที่ “เพิ่มผลิตภัณฑ์” หรือ “เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน” เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง”

จากนั้นรหัสติดตามเรื่องจะถูกส่งมาที่ SMS ให้นำรหัสนั้นมาใส่ข้อมูลในช่อง “กรอกรหัสติดตามเรื่อง” จากนั้นกดส่งข้อมูลเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการยื่นคำขอผ่านทางด่วนแก้หนี้

อย่างไรก็ตามกรุณาเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพราะจะต้องใช้รหัสนี้ในการติดตาม สอบถามข้อมูล ความคืบหน้าของคำขอที่ได้ยื่นผ่านทางด่วนแก้หนี้

อ่านเพิ่มเติม